top of page

Haiti

 Daniel answered,
“May the king live forever! My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions.
Daniel 6. 21-22

Voordat ik Haïti binnenstapte, ervoer ik grote geestelijke strijd; missionarissen waarschuwde voor de gevaarlijk eiland. Ik begon mijn kennis over Haïti te verdiepen, hoe ze tragisch waren getroffen door een aardbeving in 2010 en vele orkanen. Het zag eruit als een vervloekt land. Dat kwam ook heel duidelijk tot uiting toen ik de grens van de Dominicaanse Republiek naar Haïti passeerde. We gingen van een groen land naar een letterlijk droog land met rondvliegend dik wit stof dat de lucht vervuilde en in mijn haar en huid bleef kleven. De Dominicaanse Republiek heeft een prachtige tropische vegetatie, dus hoe komt het dat Haïti zo verschillend was, op hetzelfde Caribische eiland, twee naties. De geschiedenis vertelt dat de Haïtianen in 1804 een pact met de duivel sloten om zich te bevrijden van de Franse kolonisatie. Terwijl ik meer van de geschiedenis begon te begrijpen, besloot ik steeds meer om te gaan, de wanhoop begrijpend van de Haïtiaan met zoveel wezen. De Heer liet mij zien hoe Hij Daniël in de leeuwenkooi had beschermd, Hij gaf mij de tekst van Daniël 6 als bevestiging om naar Haïti te gaan. Zelfs als ik naar een vervloekt en droog land ging, was God met mij. In mijn slaap had ik een droom: een oud hek sloot zich boven mijn keel, ik begon te stikken, en een donkere figuur vroeg me: - weet je zeker dat je jezelf wilt opofferen voor die mensen? Ik antwoordde: - Jezus offert zichzelf al op en plotseling ging het hek open en werd ik wakker. Ik overwon de geestelijke strijd door de naam van Jezus te verkondigen en de deuren gingen open voor mijn team en mij.

Redemption for Haiti

Ik voelde de liefde van God voor de Haïtianen, ze zijn erg nederig en goedhartig. Zoveel Haïtianen hadden tijdens de aardbeving een diepe ontmoeting gehad met de Levende Hoop en ze hadden nog steeds tranen in hun ogen toen ze over de traumatische gebeurtenissen spraken. Ik zag veel potentieel in de jeugd, leergierig en enthousiast om meer over Jezus te weten te komen. We hebben het verhaal van Jezus gedeeld in veel weeshuizen en kinderprojecten, maar we hebben ook verschillende jeugdleiders en projectleiders begeleid. De Heer bracht me speciaal naar Maxo, een jonge leider van een voetbalproject, die op deze manier veel jonge mensen evangeliseerde.

bottom of page